Logo Unitherm

Měřiče tepla a chladu

Multical 302

Jedním z posledních modelů ultrazvukových měřičů tepla a chladu  je nový měřič tepla, chladu a kombinace tepla/chladu, MULTICAL® 302, který společnost Kamstrup A/S nedávno uvedla na náš trh. V tomto případě jde o velmi zdařilou kombinaci tradičně vysoké přesnosti a příznivé ceny.Společnost Kamstrup, se v posledních letech orientovala převážně na teplárenské společnosti a tepelná hospodářství, ale momentálně reáguje na hospodářskou krizi a  potvrzuje svůj zájem i o oblast, která mu byla donedávna zapovězena, tedy oblast tzv. submeteringu. Mnoha uživatelům se tak naskýtá možnost používat špičková zařízení na jejich aplikacích. Pokud tedy potřebujete přesně měřit spotřebu tepla v bytovém fondu, dodávky tepla a chladu v obchodních a administrativních centrech a budovách,  je MULTICAL® 302 určen právě pro Vás.

MULTICAL® 302 – je kompaktní měřič tepla a chladu, který  je propojen signálním kabelem s ultrazvukovým průtokoměrem ULTRAFLOW 

Ultrazvukový průtokoměr ULTRAFLOW®, který je celokovový a tvoří kompaktní celekj je odolný a  spolehlivě měří v rozsahu teplot  2–130 °C a v tlakové třídě až PN25. Stavební délky průtokoměrůjsou 110 až 220 mm, hodnoty středních průtoků Qp 0,6; 1,5 a 2,5 m3/hod. Průtokoměr tak můžeme bez omezení použít jak pro měření tepla, tak pro měření chladu a samozřejmě i kombinované měření tepla a chladu. Signální kabel je dlouhý 1,5m a tak umožňuje oddělit kalorimetr a umístit jej např. na stěnu, v případě, že nevyhovuje  umístění kalorimetru na průtokoměru. Další důležitou vlastností těchto průtokoměrů, je velice nízká tlakový ztráta.

Měřič je vybaven několika komunikačními kanály. Kromě klávesnice, velkého displeje a menu, které je přehledné a zcela v duchu uživatelsky orientované nabídky, je k dispozici i infračervené komunikační rozhraní pro datovou komunikaci, nastavení a správu měřiče. Dále jsou k dispozici vestavěné moduly M-Bus nebo wireless M-Bus, s módy C1/T1. Komunikace je šifrovaná a plně v souladu s normou EN 13757:3 a 13757:4, takže nikdo nebude mít problém se zařízením komunikovat a data dálkově odečítat.

Měřiče dodáváme dle požadavků zákazníka, ale i zde nabízí Kamstrup jednu zajímavou funkci, kterou ocení mnozí, kteří potřebují změnit základní nastavení před uvedením do provozu. Přístroj je mechanicky opatřený plombou, ale přesto lze téměř všechny parametry i nadále měnit. Je možné měnit instalaci na přívodní/vratné potrubí, dále si zvolit základní jednotky v kWh, MWh nebo GJ. Můžete nastavit tzv. cílové datum, M-Bus adresu, datum a čas a mnoho dalších parametrů.

Ke konečnému zaplombování konfigurace dojde po instalaci a protečení prvního litru vody průtokoměrem. Tím se zprovozní komunikace, měřič ukončí transportního mód a začne plnohodnotně měřit.

Multical 402

Multical® 402 je kompaktní ultrazvukový měřič tepla a chladu, to znamená že sejedná o kombinaci kalorimetru a ultrazvukového průtokoměru Ultraflow.
Multical 402 díky své vynikajicí přesnosti měření zaznamenává přesné údaje o spotřebě energie .
Měřič nevyžaduje žádnou údržbu a  nabízí dlouhou životnost a tím i minimální provozní náklady!!! Multical® 402 je určen k měření tepla, chladu a kombinovanému měření tepla a chladu ve všech systémech na bázi vody s rozmezím teplot 2°C až 130°C. Měřič byl vyvinut pro měření spotřeby energie v bytech, rodinných domech, bytových domech, sídlištích a menších průmyslových zařízeních

Multical 603

Multical® 602 je nový unikátní a výkonný měřič tepla a chladu MULTICAL® 603, který navazuje na spolehlivý a velmi oblíbený kompaktní měřič MULTICAL® 403, uvedený na trh v roce 2016.

NOVINKOU je autodetekce průtokoměrů ULTRAFLOW®54

Díky této funkci je instalace kalorimetru opravdu snadná, rychlá a bezpečná. Automatická detekce zajistí vždy přesné nastavení kalorimetru podle konkrétního průtokoměru, bez ohledu na jeho velikost nebo impulzní číslo. Kalorimetr tak nevyžaduje přesnou konfiguraci z výroby. Znamená to mimo jiné i výrazné zjednodušení logistiky a skladového hospodářství, protože pro všechny velikosti průtokoměrů ULTRAFLOW® 54 (od Qp 0,6 do Qn 1.000 m3/h) stačí mít na skladě tento jediný typ kalorimetru, žádné další nejsou potřeba. MULTICAL® 603 prostě pouze připojíte a ihned měříte, a to navíc velmi přesně. Samozřejmě, že MULTICAL® 603 lze používat i v případě, že používáte jiný průtokoměr než ULTRAFLOW® 54 – měřič je možné připojit i k průtokoměrům mechanickým nebo magneto-indukčním, stačí jej jen jednoduše nakonfigurovat. Vysoký výpočetní výkon měřiče zvládne zpracovat průtoky až do 15.000 m3/hod.

Multical 602

Měřič vychází z koncepčně velmi úspěšného modelu MULTICAL® 601. Nabízí tak nejen spolehlivé a přesné měření, ale i mnoho vylepšení a praktických doplňků, které zvyšují jeho přidanou hodnotu, ne však cenu.

MULTICAL® 602 je modulárním systémem, jenž je právě kvůli této koncepci systémem velmi flexibilním. V kombinaci s osvědčeným a velmi přesným ultrazvukovým průtokoměrem ULTRAFLOW® 54 tak obdržíte technologickou špičku pro svoji aplikaci. Měřič je navržen v tradičním designu Kamstrup.

MULTICAL® 602 komunikuje se svým okolím prostřednictvím přehledného displeje a výměnnými moduly s různými komunikačními rozhraními, mezi něž patří např. M-Bus, LonWorks, Metasys N2, RS232, rádio nebo „Bezdrátový M-Bus“, dále analogové nebo impulzní výstupy, připojení prostřednictvím Ethernetu nebo GSM.

Z čelního panelu můžete komfortně měnit datum a čas, M-Bus adresu anebo impulzní číslo pro externí vodoměr.
Pro zajištění maximální spolehlivosti je MULTICAL® 602 vybavený obvodem reálného času, sledováním stavu baterie a indikací nízkého napětí a automatickou zálohou naměřených dat.

Multical 801

Multical 801 je robustní kalorimetr, třída ochrany IP67 (měřič je odolný vůči prachu, vlhkodti, vodě) - ideální pro budovy a průmyslová odvětví! Využívající mimořádné komunikační prostředky (GSM/GPRS; M-Bus; RadioRouter; LonWorks) , programovatelné funkce. Multical 801 se využívá k měření tepla a chladu ve všech systémech založených na bázi vody s teplotami 2°C až 180°C. Rozsah měření je od 0,6m3/h až 3000m3/h.

Ultraflow 54

Ultraflow 54 je statický průtokový snímač na principu ultrazvukového měření. Hlavní oblastí využití je, stejně jako u snímače průtokového množství, využití s termálními měřiči tepla jako jsou MULTICAL. Ultraflow 54 byl navržen pro využití v topných zařízeních, kde se využívá voda jako tepelné médium.

Ultraflow 54 se vyrábí v rozmezí qp0,6m3/h ažqp 100m3/h.

Ultrazvukový princip měření

Měření průtokového objemu se provádí pomocí obousměrné ultrazvukové techniky podle metody přechodové doby, která je v současné době pova žována za dlouhodobě nejstabilnější a nejpřesnější princip měření. Dva ultrazvukové převodníky vysílají ultrazvukové signály po směru a proti smě ru průtoku. Ultrazvukový signál procházející ve směru průtoku do sáhne opačného převodníku jako první a časový rozdíl mezi oběma signály lze následně převést na průtokové množství a tudíž objem. 

Paralelní signální cesta

Nominální průtok od 0,6 m3/h o 2,5 m3/h

Dráha zvuku je souběžná s osou potrubí a signál jevysílán ze snímačů prostřednictvím reflektorů.

Trojúhelníková signální cesta

Nominální průtok od 3,5 m3/h o 100 m3/h

Dráha zvuku kopíruje měřicí potrubí ve formě trojúhelníků a signál je vysílán pod úhlem ze snímačů v měřicím potrubí pro střednictvím reflektorů.

Ultraflow 65

Ultraflow 65 je statický průtokový snímač na principu ultrazvukového měření. Hlavní oblastí využití je, stejně jako u snímače průtokového množství, využití s termálními měřiči tepla jako jsou MULTICAL. Ultraflow 65 byl navržen pro využití v topných zařízeních, kde se využívá voda jako tepelné médium.

Ultraflow 65 se vyrábí v rozmezí qp150m3/h až p 1000m3/h, pro menší průtoky je tu Ultraflow 54 !

Ultrazvukový princip měření 

Měření průtokového objemu se provádí pomocí obousměrné ultrazvukové techniky podle metody přechodové doby, která je v současné době pova žována za dlouhodobě nejstabilnější a nejpřesnější princip měření. Dva ultrazvukové převodníky vysílají ultrazvukové signály po směru a proti smě ru průtoku. Ultrazvukový signál procházející ve směru průtoku do sáhne opačného převodníku jako první a časový rozdíl mezi oběma signály lze následně převést na průtokové množství a tudíž objem.

Dvojitá diagonální signální cesta

Nominální průtok od 150 m3/h d 1000 m3/h

Dvě paralerni dráhy zvuku procházejí diagonálně měřícím potrubím.